Organy stowarzyszenia

Krzysztof Jakubowski

Prezes Zarządu

Ewa Jakubowska

W-ce Prezes

Marianna Gulba

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Iwona Krzemińska

Krzysztof Filiks

Michał Krawczyk

Przewodnicząca

Członek Komisji

Członek Komisji